A A A

Our Premises

Svoje priestory ponúkame ďalším, stretávajú sa u nás neziskové iniciatívy, susedské schôdze, výročné členské stretnutia ako aj ďalší záujemcovia. Viac informácií o čase a podmienkach získate na našom telefónnom čísle: 051/749 8850.