A A A

Early Intervention Center

Včasné diagnostikovanie problému či potenciálneho rizika vývinu u dieťaťa a následná vhodná intervencia môže zásadným spôsobom pomôcť znevýhodnenému dieťaťu v jeho optimálnom rozvoji.
Centrum včasnej intervencie je komplexom odborných služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom od narodenia do siedmeho roku života.
Multidisciplinárny tím odborníkov (liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, pediater, logopéd) pracuje s rodinou ako celkom, spolu s rodinou hľadá optimálne možnosti podpory a pomoci.
Popri odborných službách ponúka aj možnosť stretávať sa s inými rodinami, vytvárať tiež súrodenecky klub a aj takýmto spôsobom sa navzájom podporovať a odovzdávať skúsenosti.

V centre nájdete:
– Odborné vedenie, pomoc a podporu
– Poradenstvo a konzultácie
– Fyzioterapeutické cvičenia
– Terapie – Montessori, Snoezelen, terapia hrou
– Rodičovské a súrodenecké kluby (besiedky s odborníkmi)

Sme tu pre Vás každý párny štvrtok 08:00 – 12:00 (individuálne poradenstvo), 13:00 – 15:00 (rodičovský klub)

image00

Nájdete nás každý párny štvrtok:
Matice slovenskej 13
Viac informácii:cvi@en.barlicka.sk, 051/ 7498 850