A A A

Family Center

Materské centrum Radosť bolo založené z iniciatívy mladých mamičiek v priestoroch občianského

združenia Barlička na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove.

Cieľom materského centra je plnohodnotné využitie času materskej dovolenky, pobyt detí v kolektíve už od útleho veku a vedomosti o práci s deťmi do 6 rokov. Usiluje sa byť centrom podpory rodiny, prakticky podporovať ideu aktívneho rodičovstva, rozvíjať vzťahy medzi deťmi a rodičmi ako aj deťmi navzájom.

V neformálnych vzťahoch ponúka možnosť radiť sa a nadväzovať kontakty. Ponúka aktivity tak aby mamičky s deťmi do troch rokov nemuseli všetok čas doma. Miesto si tu nájdu aj oteckovia, súrodenci a starí rodičia.

Náplňou našich stretnutí sú cvičenia s fyzioterapeutkou, pohybovo-rytmické cvičenia, hranie sa v detskej herni, besiedky s odborníkmi,  beauty dni pre mamičky, kurzy prvej pomoci, relaxačné hry v guľôčkovom bazéne, burzy, športové hry, disco, karnevaly, pravidelné profi fotenia a iné skvelé akcie.

Stretávame sa tu s mamičkami a ich detičkami od 0-6 rokov v pondelok a štvrtok od 09:30 do 12:00,

stačí prísť. Aktuálny rozvrh možno nájsť na  http://mcradost3.webnode.sk.

Viac info:         http://mcradost3.webnode.sk

Facebook:               www.facebook.com/groups/178268948880305/?fref=ts